Αρχική >> News >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκου αναψυχής του Δήμου Χαλανδρίου

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκου αναψυχής του Δήμου Χαλανδρίου

02.08.2007 - 14:48

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων και χώρων στάθμευσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου, με Αναθέτουσα Αρχή την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (ΚΕΔ Α.Ε.) σε χώρο ιδιοκτησίας της στην περιοχή «Νομισματοκοπείο». Στο αντικείμενο της Σύμπραξης περιλαμβάνονται επιπλέον, η δημιουργία στο χώρο του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Υπουργείου, αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκου αναψυχής για το Δήμο Χαλανδρίου, καθώς και η κατασκευή, σε οικόπεδα που διαθέτει ο Δήμος Χαλανδρίου, κτιριακών υποδομών για τη στέγαση των υπηρεσιών του (συγκεκριμένα, η κατασκευή νέου Δημαρχιακού Μεγάρου και Δημοτικού Ιατρείου, και η εκμετάλλευση των υπογείων χώρων στάθμευσης του Δημαρχιακού Μεγάρου).

Το νέο κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να στεγάσει 3.225 άτομα, καλύπτοντας τις προβλεπόμενες ανάγκες του Υπουργείου με ορίζοντα 50 ετών. Η συνολική επιφάνεια των υπέργειων χώρων του κτιρίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 55.000 τ.μ., αντιστοιχεί στην κάλυψη του 30% της έκτασης του οικοπέδου, ενώ η επιφάνεια του υπό διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, που θα περιλαμβάνει αθλητικές εγκαταστάσεις και πάρκο αναψυχής, ανέρχεται σε 16.800 τ.μ. και αντιστοιχεί στην κάλυψη του 40% της έκτασης του οικοπέδου. Επιπλέον, προβλέπεται η διαμόρφωση χώρων πρασίνου, η επιφάνεια των οποίων αντιστοιχεί σε κάλυψη του 30% της έκτασης του οικοπέδου. Τέλος, προβλέπονται ειδικοί χώροι, και συγκεκριμένα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις εκδηλώσεις του Υπουργείου αλλά και του Δήμου Χαλανδρίου, καθώς και παιδικός σταθμός για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών των υπαλλήλων του Υπουργείου και των δημοτών του Δήμου.

Στο νέο κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα μεταστεγασθούν όλες οι υπηρεσίες του, με εξαίρεση τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, που έχουν ήδη στεγασθεί σε σύγχρονα κτίρια μέσω του Προγράμματος Στέγασης που διαχειρίζεται η ΚΕΔ Α.Ε.

Η ανέγερση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητές του για την αναβάθμιση των υποδομών του, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους πολίτες, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό του Υπουργείου, και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων με συνολικά χαμηλότερο κόστος. Σημαντικό είναι και το όφελος από την εξοικονόμηση ενοικίων, δεδομένου ότι σήμερα το Υπουργείο δαπανά το ποσό των 10 εκατομμυρίων Ευρώ ετησίως για τη μίσθωση ακινήτων, τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας σύγχρονων γραφειακών χώρων και χρήζουν αναβάθμισης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμπραξης, η οποία θα είναι 26 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου,  θα επιτευχθεί μακροχρόνια καλύτερη διαχείριση και συντήρηση του κτιρίου μέσω του ορισμού υψηλότερων προδιαγραφών λειτουργίας για τους χρήστες (υπαλλήλους και πολίτες) - όπως, για παράδειγμα, σωστή θέρμανση, λειτουργικότητα και ασφάλεια, των οποίων η τήρηση θα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί  να τις προσφέρει.

Με την παράλληλη υλοποίηση σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκου αναψυχής στον περιβάλλοντα χώρο του Υπουργείου, θα επιτευχθεί η αντικατάσταση των υφισταμένων πεπαλαιωμένων και περιορισμένων αθλητικών υποδομών, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, και η αρμονική διασύνδεση των νέων εγκαταστάσεων με την ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε, με την ανάπλαση του χώρου, να δημιουργηθεί ένας νέος πόλος έλξης για τους κατοίκους.

Επιπλέον, η κατασκευή του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Χαλανδρίου, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, αναμένεται να αναβαθμίσει τη λειτουργία του και να βελτιώσει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες. Οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης που δημιουργούνται θα οδηγήσουν στην αποσυμφόρηση του βεβαρημένου κέντρου του Χαλανδρίου από την έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Τέλος, το νέο δημοτικό ιατρείο θα ενισχύσει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας προς τους δημότες.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος της Σύμπραξης αυτής ανέρχεται σε 212.000.000 Ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής και συντήρησης. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το  διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.

Δεδομένου του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο ξεπερνά τα  200.000.000 Ευρώ, σημειώνεται ότι για την έγκριση της  υπαγωγής της Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 ελήφθη ομόφωνη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 του ως άνω Νόμου.