Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης

02.08.2007 - 14:59

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος Διοικητικού Πάρκου Αλεξανδρούπολης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων των νέων κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου.

Το κτιριακό συγκρότημα θα στεγάσει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του Νομαρχιακού Διαμερίσματος (περίπου 383 υπαλλήλους) και συγκεκριμένα, τα γραφεία των υπηρεσιών υποστήριξης του Νομάρχη, τα γραφεία των οργανικών μονάδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης - Έβρου και μία αμφιθεατρική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Η Σύμπραξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, οι οποίοι, εν προκειμένω, είναι η επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου με την αντικατάσταση μισθωμένων, διάσπαρτων σε όλο το Νομό, κτιρίων, από ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα, το οποίο θα κατασκευαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας. Η συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου σε ένα χώρο θα μειώσει και το λειτουργικό κόστος τους. Παράλληλα, καθ? όλη τη διάρκεια της Σύμπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας των νέων κτιριακών υποδομών, θα επιτευχθεί η καλύτερη διαχείριση και συντήρησή τους, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, η τήρηση των οποίων θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης του νέου Διοικητηρίου ανέρχεται σε 22.000.000 Ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο, θα ληφθούν υπόψη τα έσοδά του από την εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων των νέων κτιριακών υποδομών, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Σημειώνεται ότι τα έσοδα αυτά ενδέχεται να είναι σημαντικά, λόγω της δυνατότητας που θα δοθεί στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων στο κτίριο που θα ανεγερθεί. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το  διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.