Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδας

02.08.2007 - 14:49

Το αντικείμενο της Σύμπραξης για την υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδας αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση, την παροχή του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, περιλαμβανομένης της αντικατάστασης και συντήρησής του, καθώς και στην εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεών του, με Αναθέτουσα Αρχή την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.).

Το Κέντρο θα ανεγερθεί στο Νομό Πιερίας, θα διαθέτει 250 κλίνες και θα καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Επισημαίνεται ότι η διοικητική και επιστημονική λειτουργία του Κέντρου θα αποτελεί ευθύνη της ΑΕΜΥ Α.Ε. υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ το Κέντρο θα εντάσσεται στο πλαίσιο των φορέων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεδομένης της έλλειψης τέτοιων μονάδων υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Η Σύμπραξη θα καλύψει το κενό που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και θα αποτελέσει μια ειδική νοσηλευτική μονάδα, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποκατάστασης ανοικτής και κλειστής νοσηλείας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών τους καθώς θα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες πασχόντων (παθήσεις νευρικού, μυοσκελετικού και καρδιο-αναπνευστικού συστήματος, πολυσυστηματικές παθήσεις, ειδικές διαταραχές σε έδαφος νευρολογικής βλάβης, ειδικές εκ γενετής παθήσεις κλπ).

Σήμερα, λόγω της έλλειψης τέτοιου εξειδικευμένου δημόσιου Κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα, τα περιστατικά είτε καλύπτονται από μονάδες γενικών νοσοκομείων ή από ιδιωτικές μονάδες, είτε μετακινούνται προς την Αθήνα ή και το εξωτερικό, με συνέπειες ως προς το κόστος και την ποιότητα της αποθεραπείας. Η υλοποίηση του Κέντρου θα αποσυμφορήσει περαιτέρω τα γενικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης από τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμπραξης, η οποία θα είναι 22 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης, διαθεσιμότητας και λειτουργίας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Η  εγκριθείσα Σύμπραξη εντάσσεται σε μία σειρά έργων ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας προκειμένου - χωρίς να σταματήσει ή να περιοριστεί η υλοποίηση νοσοκομειακών και άλλων μονάδων υγείας και με την έως σήμερα μορφή προκήρυξής τους - να επιτευχθεί  η υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Υγείας σε συντομότερο χρονικό ορίζοντα.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής, εξοπλισμού και συντήρησης του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Βορείου Ελλάδας ανέρχεται σε 103.000.000 Ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης που θα αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά του από την εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του Κέντρου, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το  διαγωνισμό για την ανάθεση του Έργου.