Αρχική >> News >> Announcements >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

05.06.2006
Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Β. Πολύδωρα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου ενέταξε σήμερα στις...
05.06.2006
Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Β. Πολύδωρα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου ενέταξε σήμερα στις...
05.06.2006

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υπουργού Πολιτισμού κ. Γ. Βουλγαράκη, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου ενέταξε σήμερα στις...

05.06.2006

Μετά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και ενέκρινε την υπαγωγή τριών επιπλέον έργων στο νόμο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού...

14.04.2006

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ....

14.04.2006

Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας, η Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου και ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Θ. Ξανθόπουλος, έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ: Συνεδρίασε σήμερα η...

14.04.2006

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη ως Προέδρου, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ....

25.01.2006

Συνεδρίασε σήμερα, για πρώτη φορά, η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη και με τη συμμετοχή, του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Θ. Ξανθόπουλου, του Υφυπουργού Οικονομίας και...

25.01.2006

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης έκανε την ακόλουθη εισήγηση:

«Η εκμετάλλευση της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας, των πόρων και, γενικά, των δυνατοτήτων των Ιδιωτικών Φορέων μέσα από συνεργασίες με τους Δημόσιους Φορείς προβάλει ως μια...

25.01.2006

Μετά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, ο Υπουργός Ο...

Σελίδες