Αρχική >> News >> Υποβλήθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών Αθηνών

Υποβλήθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των αστικών συγκοινωνιών Αθηνών

19.07.2013 - 00:00

Υποβλήθηκαν την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013, οι τελικές δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ», με αναθέτουσα αρχή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ ΑΕ).
Οι τρείς (3) υποψήφιοι που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές είναι οι:
1. INTRASOFT INTERNATIONAL - ΙΝΤRΑΚΑΤ
2. ΑΤΕΣΕ - ΜΕΤΚΑ
3. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - LG CNS
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη χρηματοδότηση (50% ιδιωτικά κεφάλαια, 50% πόροι ΕΣΠΑ),  μελέτη, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου για 12 έτη, ενώ θα αποπληρώνεται κατά την περίοδο λειτουργίας του, βάσει μηχανισμού πληρωμών ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.