Αρχική >> News >> Υποβλήθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ηλείας

Υποβλήθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ηλείας

29.01.2014 - 12:38

Υποβλήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014 οι τελικές δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων του έργου «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού Ηλείας», με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ήλιδας.

Οι τρείς (3) υποψήφιοι που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές είναι οι εξής:

  1. Ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ
  2. Ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ABAΞ - ΑΑΓΗΣ 
  3. Ένωση εταιριών ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ΕNVITEC

Αντικείμενο του έργου είναι μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας, δυναμικότητας 80.000 τόνων ετησίως για είκοσι-επτά (27) έτη.

Το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ηλεία αποτελεί το τρίτο στη σειρά έργο ΣΔΙΤ που δημοπρατείται στη χώρα μας με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, μετά τα αντίστοιχα έργα της Πελοποννήσου και των Σερρών, καθώς και το τρίτο έργο διαχείρισης απορριμμάτων που συνδυάζει, μέσω ΣΔΙΤ, ιδιωτικούς πόρους με πόρους του ΕΣΠΑ.