Αρχική >> News >> Στην τελική φάση το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

Στην τελική φάση το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ

09.05.2013 - 00:00

Εκδόθηκαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», και πλέον οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές την 11η Ιουλίου 2013.

Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και προσκλήθηκαν να παραλάβουν τα τεύχη της Β' Φάσης είναι οι εξής:

1. ARCHIRODON GROUP - INTRAKAT - ENVITEC
2. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ABAΞ
3. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
4. ΝΟVAERA HELLAS
5. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων που παράγονται σε ολόκληρη τη διοικητική έκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για διάστημα είκοσι-οκτώ (28) ετών.

Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων εκτιμάται σε 200.000 τόνους, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους.