Αρχική >> News >> Στην τελική φάση περνούν και οι 3 υποψήφιοι για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία

Στην τελική φάση περνούν και οι 3 υποψήφιοι για το πρώτο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία

14.03.2013 - 00:00

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, μετά την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών, περνούν και οι 3 υποψήφιοι του διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ» για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Οι τρείς (3) υποψήφιοι που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές (με χρονική σειρά υποβολής) είναι οι εξής:
• ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
• Ένωση εταιριών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ
• Ένωση εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ - POLYECO
Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα είκοσι επτά (27) ετών.