Αρχική >> News >> Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών των συνεδριάσεων δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών των συνεδριάσεων δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

19.03.2013 - 00:00

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α' Φάσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ψηφιακή καταγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων με ΣΔΙΤ.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων της χώρας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης και απομαγνητοφώνησή τους. Το έργο αφορά σε όλα τα πρωτοδικεία, εφετεία και ειρηνοδικεία της χώρας και ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του για διάστημα 5 ετών.
Μεταξύ των στόχων του έργου είναι ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων, εφόσον πλέον οι αιτήσεις και τα δικαστικά έγγραφα θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και η άμεση διευκόλυνση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα σχετικά αρχεία.
Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της προώθησης του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και συμβάλλει στο κρίσιμο θέμα της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης, ενώ προβλέπεται να απορροφήσει πόρους από το ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.
Σημειώνεται ότι με το έργο αυτό ενεργοποιείται το πλαίσιο μόχλευσης κοινοτικής χρηματοδότησης σε έργα ΣΔΙΤ, που αξιοποιούν τεχνολογία αιχμής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος.