Αρχική >> News >> Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας με ΣΔΙΤ

Προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Υλοποίηση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας με ΣΔΙΤ

25.02.2013 - 00:00

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Αχαΐας με ΣΔΙΤ.

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων της Αχαΐας, με στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας και τη στρατηγική της Ε.Ε.

Οι υλοποιούμενες εγκαταστάσεις θα έχουν συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 150.000 τόνων αστικών αποβλήτων, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από κοινοτικούς πόρους.

Η επιλογή του ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει την σύμπραξη διάρκειας είκοσι επτά (27) ετών, θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ενώ βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.