Αρχική >> News >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

21.11.2013

Σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου προκηρύχθηκε το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές ''Λευκές'' Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ», προϋπολογισμού 161 εκ. Ευρώ περίπου.
Tο έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής σε "λευκές"...

14.11.2013

Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για το έργο ««Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε.» με ΣΔΙΤ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν απόψεις, προβληματισμούς και παρατηρήσεις σε σχέση με το Σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

14.11.2013

Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για το έργο «Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου/Στάθμευσης της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ρέντη του ΟΚΑΑ ΑΕ» με ΣΔΙΤ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν απόψεις, προβληματισμούς και παρατηρήσεις σε σχέση με το...

14.11.2013

Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για το έργο ««Ανάπτυξη, Λειτουργία, Συντήρηση/Διαχείριση Νέας Ιχθυαγοράς στην Κεντρική Αγορά Αθηνών, Ρέντη του ΟΚΑΑ Α.Ε.» με ΣΔΙΤ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν απόψεις, προβληματισμούς και παρατηρήσεις σε σχέση με το Σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

06.11.2013

Εντάχθηκε σήμερα  με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, το έργο υλοποίησης έντεκα (11) κολυμβητηρίων και επτά (7) γυμναστηρίων ανά την Ελλάδα.
Οι Δήμοι στους οποίους θα υλοποιηθούν τα κολυμβητήρια και τα γυμναστήρια είναι οι Δήμοι: Αμπελοκήπων Μενεμένης, Ασπροπύργου, Ζακύνθου, Ηγουμενίτσας, Θέρμης...

06.11.2013

Εντάχθηκε σήμερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, το έργο για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Τεχνική Διαχείριση και Εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Ναυπλίου.
Το επενδυτικό κόστος  του έργου θα ανέλθει σε 10 εκ. ευρώ και θα περιλαμβάνει την κατασκευή τόσο της...

21.10.2013

Εκδόθηκαν τα τελικά τεύχη δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών με ΣΔΙΤ», και πλέον οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές την 4η Δεκεμβρίου 2013.
Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και προσκλήθηκαν να παραλάβουν τα τεύχη της Β' Φάσης είναι οι...

16.10.2013

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την υλοποίηση εγκατάστασης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης με ΣΔΙΤ, με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σε συνέχεια της από 4 Οκτωβρίου 2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ.
Προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωσης...

04.10.2013

Εντάχθηκε σήμερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα το έργο υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης.
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων...

04.10.2013

Εντάχθηκε σήμερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα το έργο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών σε «λευκές» περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των υποδομών.
Το έργο αποσκοπεί στην εγκατάσταση και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών δικτύου για...

Σελίδες