Αρχική >> News >> Παραδόθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός της Λευκάδας

Παραδόθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός της Λευκάδας

24.12.2013 - 00:00

Παραδόθηκε σήμερα και ο έκτος από τους επτά (7) πυροσβεστικούς σταθμούς που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.
Πλέον και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λευκάδας διαθέτει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, με χώρους διαμονής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αμαξοστάσιο, καθώς και εγκαταστάσεις άθλησης και εκπαίδευσης του προσωπικού. Η χρηματοδότηση της κατασκευής πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με ιδιωτικά κεφάλαια.
Κατά τη σχεδίαση των πυροσβεστικών σταθμών ακολουθήθηκαν οι αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού για επίτευξη της μέγιστης δυνατής ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων. Η παράμετρος της ενεργειακής απόδοσης αποτέλεσε και στοιχείο αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου.
Δημόσια Αρχή του έργου είναι ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων AE και ανάδοχος η κατασκευαστική εταιρεία Γαντζούλας ΑΤΕΕ. Η WS Atkins International έχει αναλάβει τον ρόλο του Ανεξάρτητου Ελεγκτή του έργου, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Eurobank EFG και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.