Αρχική >> News >> Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων και για στο τελευταίο από τα 4 έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Αττικής: το έργο της Δυτικής Αττικής στη Φυλή

Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων και για στο τελευταίο από τα 4 έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Αττικής: το έργο της Δυτικής Αττικής στη Φυλή

26.06.2013 - 00:00

Με την σημερινή απόφαση του ΕΔΣΝΑ ολοκληρώθηκε η Α' φάση και των τεσσάρων διαγωνισμών για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων σύμπραξης που θα αναλάβουν τα αντίστοιχα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων για την Αττική.
Σήμερα 26 Ιουνίου 2013 εκδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή η απόφαση προεπιλογής για το έργο της Δυτικής Αττικής  Φυλής, όπου προεπιλέχθηκαν πέντε (5) υποψήφιοι:
1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ
2. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - ΔΕΗ
3. J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
4. ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - ENVITEC
5. ΜΕΤΚΑ -  Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
Είχε προηγηθεί η έκδοση της απόφασης προεπιλογής στο έργο της Νοτιοανατολικής Αττικής  Κερατέας, όπου στις 17 Ιουνίου 2013 προεπιλέχθηκαν οι έξι (6) υποψήφιοι που συνεχίζουν στη Β? φάση του διαγωνισμού:
1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ
2. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - ΔΕΗ
3. ΜΕΤΚΑ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
4. ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - ENVITEC
5. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ
6. NOVAERA ΕΛΛΑΣ
Την ίδια μέρα εκδόθηκε και η απόφαση προεπιλογής των υποψηφίων στο έργο της Δυτικής Αττικής - Άνω Λιοσίων, όπου προεπιλέχθηκαν πέντε (5) υποψήφιοι για τη Β? φάση του διαγωνισμού:
1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ
2. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - ΔΕΗ
3. ΜΕΤΚΑ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
4. ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - ENVITEC
5. J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Για το έργο της Βορειοανατολικής Αττικής - Γραμματικού προεπιλέχθηκαν στις 29 Απριλίου 2013 οι έξι (6) υποψήφιοι που συνεχίζουν στη Β? φάση του διαγωνισμού:
1. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ
2. ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή - ΔΕΗ
3. ΜΕΤΚΑ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
4. ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - ENVITEC
5. J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
6. NOVAERA ΕΛΛΑΣ