Αρχική >> News >> Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο της Ψηφιακής Καταγραφής, Αποθήκευσης και Διάθεσης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο της Ψηφιακής Καταγραφής, Αποθήκευσης και Διάθεσης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ

04.07.2013 - 00:00

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης που θα αναλάβει το έργο «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».

Με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επελέγησαν και οι τρεις (3) υποψήφιοι προκειμένου να προχωρήσουν στη Β Φάση του διαγωνισμού:

  1. Onex SA - Space Hellas
  2. Intrasoft International SA - Printec AE
  3. Profile ΑΕ

Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε δύο φάσεις και θα αναπτύξει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Πρωτοδικείων, Εφετείων και Ειρηνοδικείων της χώρας, θα παρέχει υπηρεσίες ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων και απομαγνητοφώνησής τους, καθώς και υπηρεσίες συντήρησης - διαχείρισης για διάστημα 5 ετών.

Το έργο αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, συμβάλλοντας στον διοικητικό εκσυγχρονισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οδηγώντας σε σημαντική ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης του Κράτους.

Το κόστος υλοποίησης των υποδομών θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.