Αρχική >> News >> Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

08.01.2014 - 00:00

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης που θα αναλάβει το έργο υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με ΣΔΙΤ.

Από τους επτά (7) υποψηφίους που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον προεπιλέχθηκαν, με απόφαση του Δήμου Αλεξανδρούπολης της 20ης Δεκεμβρίου 2013, οι έξι (6) που θα συνεχίσουν στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου:

  1. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
  2. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΩΡ
  3. ΤΟΞΟΤΗΣ
  4. ΜΕΤΚΑ-ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  5. ARCHIRODON GROUP- INTRAKAT- ENVITEC
  6. J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Ο ιδιωτικός φορέας που θα επιλεγεί θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με ετήσια δυναμικότητα διαχείρισης περίπου 150 χιλ. τόνων απορριμμάτων, για διάστημα 27 ετών.

Όπως ισχύει σε όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Η ανοιχτή τεχνολογία ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων και την επιλογή της βέλτιστης λύσης, με πλήρη διαφάνεια και εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.

Στο έργο θα αξιοποιηθούν κοινοτικοί πόροι για τη συγχρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του έργου, παράλληλα με ιδιωτικούς πόρους.