Αρχική >> News >> Εντάχθηκε στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Εντάχθηκε στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ το έργο διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

04.10.2013 - 00:00

Εντάχθηκε σήμερα, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα το έργο υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  - Θράκης.
Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για χρονικό διάστημα έως 27 έτη. Το έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ και συνολική ετήσια δυναμικότητα 150.000 τόνων περίπου.
Όπως ισχύει σε όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Tο έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους, παράλληλα με τη συμμετοχή του ιδιώτη αναδόχου. Βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων.