Αρχική >> News >> Εγκρίθηκε στις 16.09.19 το έργο "Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας."

Εγκρίθηκε στις 16.09.19 το έργο "Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας."

14.11.2019 - 14:48

Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι δυναμικότητας περίπου 300.000 τόνων ανά έτος και θα εξυπηρετεί 10 Δήμους που αποτελούν το 64% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η διάρκεια σύμβασης είναι 27 έτη εκ των οποίων τα 3 αφορούν την κατασκευή και τα 24 τη λειτουργία. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 118 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.