Αρχική >> News >> Δύο νέα έργα εντάχθηκαν στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ για τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ)

Δύο νέα έργα εντάχθηκαν στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ για τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ)

09.09.2013 - 00:00

Δύο σημαντικά αναπτυξιακά έργα εντάχθηκαν τη Δευτέρα, 9/9/2013, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Πρόκειται για δύο έργα που θα αναπτυχθούν στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στο Ρέντη και αφορούν την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση:
• Νέας ιχθυαγοράς με ΣΔΙΤ, για χρονικό διάστημα έως 25 έτη
• Ολοκληρωμένου συστήματος εισόδου-εξόδου και στάθμευσης οχημάτων με ΣΔΙΤ, για χρονικό διάστημα έως 15 έτη.
Οι νέες υποδομές αναμένεται να προσελκύσουν επενδύσεις άνω των 13 εκ ευρώ και θα υλοποιηθούν με κεφάλαια του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης, ίδια και δανειακά. Με την ολοκλήρωση των έργων, θα έχει αναπτυχθεί η πρώτη ολοκληρωμένη διατροφική αγορά στην Ελλάδα.