Αρχική >> News >> Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις Σέρρες

Ανάδειξη αναδόχου για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις Σέρρες

03.01.2014 - 00:00

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στις Σέρρες με ΣΔΙΤ.

Με Απόφαση της αναθέτουσας αρχής ΕΣΑΝΣ ΑΕ (Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών AΕ), αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ένωση εταιριών ARCHIRODON-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ENVITEC. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της εγκατάστασης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων Σερρών, για διάστημα 27 ετών.

Το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στις Σέρρες αποτελεί το δεύτερο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα που δημοπρατείται με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, μετά το αντίστοιχο έργο της Πελοποννήσου, καθώς και το δεύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων που συνδυάζει, μέσω ΣΔΙΤ, ιδιωτικούς πόρους με πόρους του ΕΣΠΑ.