Αρχική >> News >> Έξι (6) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Αχαΐας

Έξι (6) σχήματα υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Αχαΐας

02.04.2013 - 00:00

Έξι (6) υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον την Τρίτη, 2 Απριλίου 2013, στο διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου «Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Νομού Αχαΐας με ΣΔΙΤ».
Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται με τη σειρά που υπέβαλαν τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντός τους:
1. ARCHIRODON Group NV - INTRAKAT - ENVITEC
2. ΕΡΕΤΒΟ - ΔΟΜΟΣΠΟΡT - ΕΓΝΩΝ
3. J&P ΑΒΑΞ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
4. ΜΕΤΚΑ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης
5. ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ
6. ΤΟΞΟΤΗΣ
Οι ιδιωτικοί φορείς θα επιλεγούν μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό διάλογο, και θα αναλάβουν τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων ετήσιας δυναμικότητας περίπου 150.000 τόνων, για διάστημα που έχει εκτιμηθεί σε 27 έτη.
Η διαγωνιστική διαδικασία επιτρέπει όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ενώ βασικό κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων. Στο έργο αυτό θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ παράλληλα με την ιδιωτική χρηματοδότηση.