Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

24.07.2007

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Φακέλων Προσφοράς


Ανακοινώνουμε ότι, δυνάμει της από 24 Ιουλίου 2007 και υπ' αριθ. πρωτ. 32805 413/ΕΓΣΔΙΤ, απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλλων προσφοράς στο δημόσιο ανοικτό...

12.07.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007, στα γραφεία της ΚΕΔ  Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΑΣ. με Σ.Δ.Ι.Τ. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά είναι τα ακόλουθα, με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της πρότασής τους:...

12.07.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007, στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών στον Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση (α) Παιδιατρικού και (β) νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά είναι τα ακόλουθα, με χρονική...

21.06.2007

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού: '' Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση (α) Παιδιατρικού και (β) νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα''

Σε σχέση με την εν θέματι προκήρυξη σας γνωρίζουμε ότι , σύμφωνα με την 1281/...

18.06.2007


Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007, στα γραφεία της ΕΓΣΔΙΤ η διαδικασία υποβολής προσφορών στον πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό σε μία φάση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ για την επιλογή Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την Υλοποίηση Κτιρίων Στέγασης Δημόσιων Υπηρεσιών με ΣΔΙΤ.

...

Σελίδες