Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

25.10.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007, στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρεβέζης με με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». .

Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό του Συμβούλου...

10.10.2007

Επταήμερη (7) παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Χρηματοδότηση, Μετασκευή, Ανακατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και εν γένει συντήρηση Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων Κλειστού Γυμναστηρίου...

04.10.2007

Σε σχέση με την εν θέματι προκήρυξη σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1433/150/3.10.2007 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε , παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προσφορών για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25.10.2007 και ώρα 12:00 με τους ίδιους ακριβώς όρους της διακήρυξης, αντί της...

01.10.2007

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2007, στα γραφεία της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. η διαδικασία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση δύο (2) Δικαστικών Μεγάρων με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». .

Τα σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για το διαγωνισμό του Συμβούλου...

24.09.2007

Η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει την παράταση του χρόνου υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το δημόσιο διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο :«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Μετασκευή, Ανακατασκευή, Τεχνική Διαχείριση και εν γένει...

14.09.2007

Πέντε (5) σχήματα θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση επτά (7) Πυροσβεστικών Σταθμών και Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ».

Από τα έξι (6) σχήματα που...

06.09.2007

Ανακοινώνουμε ότι, δυνάμει της υπ' αριθ. 275/05/09/07 απόφασης του Δ.Σ. της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., παρατείνεται η προθεσμία υποβολής φακέλων προσφοράς στο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υλοποίηση δύο (2) Δικαστικών Μεγάρων με ΣΔΙΤ». Νέα καταληκτική ημερομηνία για...

05.09.2007

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη διεξαγωγή του Ανοικτού Διαγωνισμού: ''Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα''

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1385/146/30.08.2007 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε , παρατείνεται η προθεσμία υποβολής...

Σελίδες