Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την ανέγερση κτιρίου Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας

01.03.2007 - 13:06

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την ανέγερση Διοικητηρίου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας αφορά στη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, τη συντήρηση, την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση των κτιριακών υποδομών, με Αναθέτουσα Αρχή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας.

Το νέο Διοικητήριο θα στεγάσει τις ανάγκες Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ) και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας (ΝΑΦ), οι οποίες σήμερα στεγάζονται σε διασκορπισμένα ενοικιαζόμενα κτίρια.

Η προτεινόμενη σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος των υπηρεσιών τόσο της ΝΑΦ, όσο και της ΠΣΣ και την αντικατάσταση των μισθωμένων κτιρίων τους με κτίριο, τα οποίο θα έχει κατασκευαστεί για τη συγκεκριμένη χρήση και θα ικανοποιεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής αλλά και λειτουργίας. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα είναι 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του Διοικητηρίου, θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών συντήρησης και λειτουργίας, η τήρηση των οποίων θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης του νέου Διοικητηρίου ανέρχεται σε 28.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί και το κόστος βαριάς συντήρησης και ασφάλισης των υποδομών, το οποίο υπολογίζεται σε 20% του συνολικού προϋπολογισμού.

Για τον τελικό υπολογισμό των πληρωμών που θα καταβληθούν από το Δημόσιο στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει το Έργο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έσοδά της από την εμπορική εκμετάλλευση περιορισμένων χώρων του Διοικητηρίου, τα οποία και θα μειώσουν το ύψος των πληρωμών αυτών. Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους  διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.