Αρχική >> Εγκεκριμένα Έργα >> Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση, Λειτουργία & Προμήθεια εξοπλισμού για την ανέγερση κτιρίου παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Σχεδιασμός, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση, Λειτουργία & Προμήθεια εξοπλισμού για την ανέγερση κτιρίου παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Τομέας: 
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 
13.12.2017
Τρέχουσα Κατάσταση: 
Προϋπολογισμός Έργου: 
58 500 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 
27 έτη
Τύπος έργο: 
Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: 
Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 
3
Διάρκεια λειτουργίας: 
24
Περιγραφή Έργου: 

Το έργο αφορά στην ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της εξατομικευμένης ιατρικής. Πρόκειται για εκσυγχρονισμένη κτιριακή εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών συνολικού ενδεικτικού εμβαδού 20.000 τ.μ. με σκοπό την επίτευξη δυναμικής συνέργειας μεταξύ ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων προς νέες εφαρμογές. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα στεγάσουν τις πλέον εκσυγχρονισμένες εργαστηριακές υποδομές για την ανάπτυξη και προσφορά απολύτως εξιδεικευμένων ιατρικών υπηρεσιών εξατομικευμένης ιατρικής.  

Περιφέρεια :