Χρηματοδότηση Jessica

Η πρωτοβουλία JESSICA αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Νέα & Ανακοινώσεις

28.02.20

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 92εκ.ευρώ. Το αντικέιμενο της σύμπραξης αφορά τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείρηση...

28.02.20

Έργο ΣΔΙΤ με συνολικό κόστος επένδυσης 100εκ. €. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των των εξής υποδομών:

1. Του φράγματος Χαβρία και των...

Subscribe to ΣΔΙΤ RSS